Handelsbetingelser

Varighed

Sålænge medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning af den valgte pris som er pågældende til den plan der er valgt hver måned fra det tilmeldte kort. Der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest 8 dage før den næste trækning.

Kvittering

Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til den email du har skrevet ind ved købet.

Betalingskort udløb

Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

Kortoplysninger

Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Prisen

Alle priser er inklusiv 25% dansk moms med mindre andet er oplyst.

ALL U forbeholder sig retten til at ændre priserne på fremtidige bestemmelser af ydelserne. Enhver prisændring vil træde i kraft én (1) måned efter underretning er meddelt på ALL U eller en underretning er sendt til forbrugerens mail.

Levering

Når tilmelding er blevet bekræftet kan den købte services tages i brug og varen kan derfor regnes som leveret.

Force major

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er ALL U ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.

Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består.

Som force majeure anses forhold, der er uden for ALL U kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Refundering

Påbegyndt abonnement refunderes ikke.

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes direkte til vores hovedmail: hey@allu.dk.

Ved spørgsmål til dit køb, kontakt os på: hey@allu.dk.

Fortrydelsesret

Brugeren kan fortryde kontrakten, for sin registrering, inden for fjorten (14) dage uden angivelse af årsag. Fjortendagsperioden starter ved registrering.

ANSVARSFRASKRIVELSE AF INDHOLD

Efter bedste kendskab, er alt information, i de offentliggjorte artikler på ALL U, nøjagtige og opdaterede på tidspunktet for offentliggørelsen. ALL U forsikrer dog ikke at informationen indeholdt i artiklerne er komplette og fuldstændige, ALL U vil ej heller stille nogen garanti for nøjagtigheden af indholdet. Selvom alle artikler bliver gennemgået regelmæssigt, kan nogle af oplysningerne have ændret sig siden offentliggørelsen eller den sidste gennemgang.

Artiklerne er ikke juridisk rådgivende i nogen form, og kan heller ikke erstatte en advokats sagkyndige vurdering eller andre sagkyndige personer inden for de forskellige områder, som kan være omtalt i artiklerne. Bemærk venligst, at ALL U ikke er ansvarlig for nøjagtigheden af og, de udtrykte meninger, i artikler bidraget af medlemmer.

Artiklerne har som formål at tilbyde nuværende og fremtidige brugere at få et indblik i, hvad der venter dem og har til hensigt at informere dem omkring de forskellige aspekter af muligheder, der findes på ALL U. ALL U kan dog ikke holdes ansvarlige, hvis brugerens egne oplevelser adskiller sig fra det, der bliver præsenteret i artiklerne.